• 90 שנה: קובץ הערות מיוחד מתות"ל המרכזית – 770

    לכבוד שנת התשעים לנישואי כ"ק אד"ש מה"מ עם הרבנית, לקחו על עצמם מספר תמימים בבית חיינו 770, להגיש לכ"ק אד"ש מלך המשיח, קובץ ובו תשעים הערות וביאורים בכל מקצועות התורה. המערכת פונה בקריאה של חיבה לאנ"ש והתמימים, לשלוח מפרי עטם על מנת לזכות וליטול חלק במתנה החשובה. שימו לב! ניתן לשלוח הערות וביאורים עד יום רביעי בערב (שעון ניו יורק). ניתן גם להקדיש לזכות וכדומה, באמצעות שליחת מייל למערכת HEORES770@gmail.com.

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300