אתחלתא 1290
  • תשורה מרתקת: מענות בכתי"ק בפרסום ראשון

    "כ"ק מו"ח אדמו"ר מרגלא בפיו לומר שם על עצמו אין צריך לומר לשון הרע" • "כמובן וכנהוג בכל מקום – כשאדם רואה דבר שצריך תיקון ובפרט כשנוגע לציבור – עליו הזכות והחובה לעשות כל התלוי בו לתקנו – ולא זו הדרך לכתוב מעבר לים, והובטח – יגעת ומצאת" • תשורה לחתונת גרונר-גרשוביץ • לתשורה המרתקת

i
אתחלתא 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שימי
כינוס 300