• תספורת בערב שבת ר"ח אייר

    בשו"ע אדה"ז או"ח סימן תצג ס"ח, כתב בענין איסור התספורת בימי ספירת העומר: "אף להנוהגין איסור גם עד ר"ח אייר, מכל מקום אם חל ר"ח אייר בשבת, כיון שיש כאן תוספת שמחה שבת ור"ח, יש להתיר להסתפר בערב שבת מפני כבוד השבת" • עיון הלכתי מאת הרב שלום דובער הלוי וולפא • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
את"ה