• 'תביעה נפשית': גליון חודשי הרואה אור לראשונה בימים אלו

    גליון חודשי חדש ראה אור תחת השם "תביעה נפשית". מטרת הגליון לעורר ולחזק את אנ"ש והתמימים למלא את רצון המלך להגיע לכלל ישראל וללמדם דברי אלוקים חיים מתוקות החסידות ודרכיה לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש. הגליון נערך על ידי מטה 'להקהיל קהילות' התמימים חיילי בית דוד ומופץ באה"ק בסיוע 'התאחדות החסידים' • להורדת הגליון

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל