חיפה 1290
  • שואלין ודורשין: הלכות, מנהגים והנחיות בהלכות הפסח

    בדיקת חמץ, מכירת חמץ, שימוש בתרכובת חמץ, ביעור חמץ, הכשרת הבית לפסח, זהירות והידורים שונים בפסח, הכנת המצות, חג הפסח, ימים אחרונים של חג הפסח ודיני ספירת העומר • מדריך מפורט מאת הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה מרא דאתרא כפר חב"ד, נערך ע"י הרב שלום דובער אשכנזי ראש כולל "תורה שלמה"-חב"ד, נתניה • להורדת המדריך

i
חיפה 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300