בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • ראה אור: קובץ י"א ניסן – שנת הקט"ז

    בימים האחרונים יצא מבית הדפוס הספר "קובץ י"א ניסן – שנת הקט"ז", לכבוד י"א ניסן. הספר מכיל ביאורים מרבותינו נשיאינו על מזמור קט"ז בתהלים, המזמור החדש שהרבי שליט"א מתחיל לאומרו בי"א ניסן, ומכיל 184 עמודים. את הספר שיצא לאור ע"י הוצאת ספרים "קה"ת" ונערך ע"י ה"ועד להפצת שיחות", ניתן להשיג בחניות הספרים בקראון הייטס • להורדת הספר

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300