• קט"ז הערות וביאורים לרגל יום הולדתו של הרבי

    קובץ הערות וביאורים מהישיבה גדולה מישיבת ליובאוויטש טורונטו. קובץ זה יו"ל לקראת יום הבהיר, יום י"א לחודש ניסן יום מלאות קט"ו. וע"פ הידוע ומפרוסם מה שהי' בשנת השבעים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, בשנת תשל"ב, שהי' אז נתינת כל המתנות במספר של שבעים – בהתאם למספר שנותיו של כ"ק אדמו"ר, כן בקובץ שלפנינו ג"כ, הנה קיבצנו וערכנו בקובץ זה קט"ו הערות וביאורים, בהתאם לשנת הקט"ו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • לקובץ המלא

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
גורפינקל – על בסיס מקום פנוי
תכשיטי המלך 300