• קובץ הערות מישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

    לאחרונה ראה אור קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' – בפעם הקל"ה והראשון לשנה זו – הקובץ יו"ל ע"י 'מערכת הערות התמימים ואנ"ש דישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת', ובו הערות ביאורים וחידושי תורה בכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י רבני ותלמידי הישיבה • להורדת הקובץ

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
זאב קרומבי