• פסח שני: עס איז ניטא קיין פארפאלן

    אפשר לתקן. היום י"ד אייר – פסח שני, תאריך אשר ה"הוראה" ממנו היא דרך חיים בעבודת ה': בריבוי שיחות קודש הסביר הרבי מלך המשיח את ענינו של יום זה בכך שתמיד אפשר לתקן. בלוח "היום יום" ליום זה נכתב כי "ענינו של פסח שני: אין מצב "אבוד"; תמיד אפשר לתקן ולהשלים" • ההוראות למעשה בפועל

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300