גיל ברק 1290
  • עניני בית הבחירה: לשכת המדיחין ומקום השחיטה

    חב"ד אינפו שמח להמשיך בפרוייקט מיוחד לרגל ימי בין המיצרים, בהם אנו מוסיפים בלימוד הלכות בית הבחירה על פי הוראת הרבי מלך המשיח, מיוסדת על דברי הקב"ה ליחזקאל שעל ידי לימוד צורת הבית אנו "עוסקים בבנינו" • בחלק התשיעי: לשכת המדיחין ומקום השחיטה • ללימוד ההלכות

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300
כללית 500