הצלה 1290
  • "על דבר חת"ת בספר אחד – נכון הדבר"

    את הרעיון להדפסת חומש, תהלים ותניא בספר אחד, העלה הרב זאב דב סלונים ע"ה, בשנת תש"מ, במכתב ששלח לרבי מלך המשיח. הוא זכה למענה קצר אך מפורט עם הוראות בנוגע לכך: ע"ד [=על דבר] חת"ת בספר א' – הרי שיעור החומש משתנה משנה לשנה, ואולי כוונתו לכרכם כולם יחד כמו שהם (ובשערים נפרדים) – וא"כ [=אם כן], נכון הדבר למענה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי