שערי גאולה 1290
  • "עוסקים בבנינו" – לימוד יומי בהלכות בית הבחירה

    חב"ד אינפו שמח לפתוח פרוייקט מיוחד לרגל ימי בין המיצרים, בהם אנו מוסיפים בלימוד הלכות בית הבחירה על פי הוראת הרבי מלך המשיח, מיוסדת על דברי הקב"ה ליחזקאל שעל ידי לימוד צורת הבית אנו "עוסקים בבנינו" • בחלק הראשון: צורתו הכללית של בית המקדש השלישי • ללימוד ההלכות

i
נשי חב"ד 720*500
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עוף ירו 339 עלה בתאריך 07/09/17
תכשיטי המלך 300
קריות 300