• ממנהגי ראש חודש: לימוד פסוק מהפרק האישי בתהלים

    ממכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאַפּיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו, ואם הקאַפּיטל מחזיק פחות מי"ב פסוקים, וכן בשנת העיבור, אז כופלים שיעלה כמספר חדשי השנה, ואם הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שנים או יותר פסוקים בכל ר"ח" • לקטע מהמכתב

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
את"ה