• מכתבו המפורט של הרבי לאדם הסובל מנטיות הפוכות

    לאחרונה פסק בית המשפט הגבוה בארה"ב פסיקה בעלת השלכות נרחבות ביותר, בנוגע לסוגיה של בעלי נטיות הפוכות. בקשר עם כך אנו מפרסמים מכתב מחודש שבט תשמ"ו, בו עונה הרבי בפרטיות לאדם שכתב על בעייתו האישית • לצילום המכתב ותרגום חופשי

    בית המשפט העליון בארה"ב
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
את"ה