בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • מכל נדרי עד נעילה: המדריך המלא ליום הכיפורים

    מהכפרות בערב החג, דרך סעודה מפסקת ומלקות, ועד תפילת נעילה – פרטי ההלכות והמנהגים כפי שמופיעים בעלון "משולחן הבד"צ", היוצא לאור על ידי מזכירות הבד"צ דקראון הייטס • נערך על–פי שיעורים שנמסרו מהמרא–דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברויןלמדריך ההלכתי

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300