דפי המלך 1290
  • מחקר הלכתי: אמירת "לדוד ה' אורי" במנהגי חב"ד

    כותב הרבי בספר המנהגים "חודש אלול הוא חודש הרחמים שבו מאירות שלש עשרה מידות הרחמים". בחודש מיוחד זה מצינו בו ריבוי מנהגים והנהגות טובות כאשר המנהג הידוע והמפורסם והוותיק ביותר הוא אמירת מזמור כ"ז בתהילים "לדוד ה' אורי וישעי" שנקבע בתוך התפילה • מאת הרב יעקב חביב, דיין ומו"צ ירושלים וחבר מכון הלכה חב"ד לקריאה

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל