נשי חב"ד
  • מחקר הלכתי: אמירת "לדוד ה' אורי" במנהגי חב"ד

    כותב הרבי בספר המנהגים "חודש אלול הוא חודש הרחמים שבו מאירות שלש עשרה מידות הרחמים". בחודש מיוחד זה מצינו בו ריבוי מנהגים והנהגות טובות כאשר המנהג הידוע והמפורסם והוותיק ביותר הוא אמירת מזמור כ"ז בתהילים "לדוד ה' אורי וישעי" שנקבע בתוך התפילה • מאת הרב יעקב חביב, דיין ומו"צ ירושלים וחבר מכון הלכה חב"ד לקריאה

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300