בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • "מה ששמעתי שזהו תפקיד התמימים"

    בקשר עם ט"ו אלול, 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים, אנו מפרסמים מענה בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ, בנוגע לתפקידם של תלמידי התמימים • "מה שלמדו בתו"ת, ומה ששמעתי שזהו תפקיד התמימים, הוא – נרות להאיר, הפצת המעינות דדא"ח, ותומ"צ בכלל, וכיו"ב" • למענה והפיענוח

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו