ג' 720
  • מדריך הלכתי למבצע שופר

    לקראת ראש השנה, אנו מגישים מדריך הלכתי למבצע שופר, ובו פרטי ההלכות והדינים של הברכה, התקיעות, זמן המצוה וענינים נוספים הנוגעים להלכה • מאת הרב נתנאל לייב, ר"מ בישיבת תות"ל אלעד • למדריך ההלכתי

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מעלות 300