אהלי תורה 1290
  • מאמר מבואר מלקוטי תורה לראש השנה

    לרגל ראש השנה, אנו מפרסמים מאמר מבואר מכ"ק אדמו"ר הזקן, הרואה אור על ידי מכון 'די חסידישע פרשה'. במאמר ד"ה תקעו בחדש שופר (הב'), מבאר רבינו הזקן את העבודה המיוחדת של ראש השנה ואיך עבודה זו משפיעה על כל השנה • להורדת המאמר

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300