מכירה סינית 1290
  • מאמר ד"ה בשעה שעלה משה למרום תשכ"ה מבואר

    בשורה ללומדי התורה: לקראת חג השבועות יצא לאור מאמר ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום' תשכ"ה, מבואר ומפורש כחלק מסדרת 'ביאורים במאמרי רבינו' מאת הרב מנחם מענדל אשכנזי. המאמר מצטרף לסט הספרים 'ביאורים במאמרי רבינו', שני כרכים, המאגד שלושים ואחד מאמרים, מסודרים לפי מועדי השנה, ערוכים מחדש בצורה בהירה • להורדה

    הרבי באמירת מאמר
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300