ג' 720
  • לקריאה: עלון שונה הלכות לשבת צו

    מצורף בזה הגליון השבועי "שונה הלכות" לשבת זו ולימי החול בשבוע הקרוב. שימו לב, בגירסה השבועית מספר מדורים: מדור "משולחן ההלכה" – בו טור הלכתי מאחד מרבני מכון הלכה חב"ד. מדור "שואל ומשיב" – בו מספר שאלות שהתקבלו במוקד "סמס לרב". מדור "הלכה יומית" – המדור יקיף נושא הלכתי המחולק לפי ימי השבוע. מדור "הזמן גרמא" – פנינים מתורת הרבי • לקבלת העלון מידי שבוע בדוא"ל לחץ כאןלהורדה ופרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מעלות 300