הצלה 1290
  • להורדה: קובץ מאמרי כ"ה אדר

    לקראת כ"ה אדר הבעל"ט, יום הולדת הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע – מו"ל "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ מיוחד ובו ששה מאמרים המיוסדים על פסוקים מקאפיטל קי"ח בתהלים, שאותו יתחילו לומר בכ"ה אדר. שניים מהמאמרים הוגהו ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ובתור הוספה באו גם הנחות בלתי-מוגה ממאמרים אלו • להורדה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי