נשי חב"ד 1290
  • לא לשכוח את ה'נשיא' • הנשיא היומי

    בראש-חודש ניסן היתה חנוכת המזבח של המשכן. במשך שנים-עשר ימים הקריבו שנים-עשר נשיאי השבטים קרבנות מיוחדים לחנוכת המזבח, בכל יום נשיא אחר, וזכר לכך נקבע המנהג עד היום הזה "לקרות פרשת הנשיא שהקריב בו-ביום", החל מראש-חודש ניסן ועד י"ב בו • לפרשת הנשיא ליום א' בניסן

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300