קזאחסטן  1290
  • כל הלכות ומנהגי חב"ד להושענא רבה ושמחת תורה

    כמידי חג ומועד אנו שמחים להגיש את המדריך המלא לחג, מתוך קובץ ההלכות והדינים היוצא לאור על ידי רבני שכונת קראון הייטס בצורה של לוח מפורט ובו כל הדינים ומנהגי חב"ד לקראת החג לתועלת אנ"ש והתמימים שיחיו • נערך על פי שיעורים שנמסרו מהמרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברויןלמדריך המלא

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500