אגודה ירושלים
  • חלוקת הש"ס: הרבי לוקח את מסכת סנהדרין

    לרגל עם י"ט כסלו, היום בו נערכת חלוקת הש"ס, אנו מפרסמים – בפרסום ראשון – את הכרטיס של חלוקת הש"ס בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ, משנת תשכ"ח, בה לקח הרבי את מסכת סנהדרין. מעניין לציין כי חתימתו הק' נכתבה כל אות בנפרד, ולא כרגיל • להשתתפות בחלוקת הש"ס

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339