הצלה  1290
  • חיוב מצוות אכילה ושתיה ערב יוהכ"פ ע"פ מנהגי חב"ד

    בענין סעודה עם פת, הנה מנהגנו מנהג חב"ד, לאכול פת וטובלין פרוסת "המוציא" בדבש בערב יוהכ"פ ובמוצאי יוהכ"פ, וכמובן שיהיה על השולחן גם מלח כמובא בשו"ע רבנו הזקן. ומצאנו עוד כמה מנהגים בעניני אכילה בערב יוהכ"פ והוא במנהגנו הק' באכילת "קרעפכין" (כיסים ממולא בשר • מאת הרב יעקב חביב חבר מכון הלכה חב"ד • לקריאה

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אור חיה 300
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו