מקווה 1290
  • ויהי בשלשים שנה: בקשה לאנ"ש והתמימים

    במשך השנה האחרונה, זכינו ב"ה להו"ל מידי שבוע קובץ "דברי משיח" עם הנחה בלתי-מוגה מהתוועדויות בשנת תש"נ, ערוך מחדש בשילוב מספר הנחות, ובתוספת ריבוי פרטים בפרסום ראשון, הודות לכו"כ מאנ"ש והתמימים שפתחו בפנינו את אוצרותיהם. הננו פונים אליך, חסיד יקר: באם יש ברשותך הנחות, יומנים, וידיאו'ס (מחלוקת הדולרים וכיו"ב), תמונות וכל חומר אחר הקשור לשיחות ק' ואירועי בית חיינו בשנת תשמ"ט, אנא שלח לנו • לסיפור המלא

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
גיל ברק 300
זאב קרומבי
מקווה 300