נשי חב"ד
  • תשורה מיוחדת: מענות בכתי"ק בפרסום ראשון

    תשורה מיוחדת חולקה למשתתפים בשמחת הנישואין של משפחות גאנזבורג – סימפסון, התשורה כוללת מכתבים מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ומהרבי מלך המשיח למשפחת גאנזבורג, וכן מכתבים ומענות קודש בפרסום ראשון, כאשר רובם מהשנים הראשונות לנשיאות • לצפיה בתשורה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תל מונד 500
זאב קרומבי