נשי חב"ד
  • הערב: מתחילים לומר בחו"ל "ותן טל ומטר"

    היום מתחילים לומר בחוץ לארץ "ותן טל ומטר". לתועלת אנ"ש חסידי חב"ד אנו מגישים את ההלכות בנוגע לכך, כפי שפורסמו על ידי בד"צ קראון הייטס, לפי הוראת רבני השכונה הרב אהרן יעקב שוויי והרב יוסף ישעיה ברוין • להלכות הנחוצות

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300