אגודה ירושלים
  • הערב: מתחילים לומר בחו"ל "ותן טל ומטר"

    היום מתחילים לומר בחוץ לארץ "ותן טל ומטר". לתועלת אנ"ש חסידי חב"ד אנו מגישים את ההלכות בנוגע לכך, כפי שפורסמו על ידי בד"צ קראון הייטס, לפי הוראת רבני השכונה הרב אהרן יעקב שוויי והרב יוסף ישעיה ברוין • להלכות הנחוצות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339