הצלה  1290
  • הערב: מתחילים לומר בחו"ל "ותן טל ומטר"

    היום מתחילים לומר בחוץ לארץ "ותן טל ומטר". לתועלת אנ"ש חסידי חב"ד אנו מגישים את ההלכות בנוגע לכך, כפי שפורסמו על ידי בד"צ קראון הייטס, לפי הוראת רבני השכונה הרב אהרן יעקב שוויי והרב יוסף ישעיה ברוין • להלכות הנחוצות

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אור חיה 300
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו