• המדריך המלא: מליל הושענא רבה עד אחרי שבת בראשית

    לוח יום-יומי, הלכות ומנהגים לחודש תשרי תשע"ח. חלק שלישי: מליל הושענא רבה עד אחרי שבת בראשית. נערך על-פי שיעורים שנמסרו ע"י המרא-דאתרא וחבר הבד"צ דק"ק קראון הייטס, "כאן צוה ה' את הברכה", הרב יוסף ישעי' ברוין • להורדה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
זאב קרומבי