מלכות 1290
  • הופיע: הכרך העשירי בסדרת "דברי משיח"

    בשבוע שעבר הופיע מבית הדפוס כרך העשירי בסדרת דברי משיח, והוא כרך השני של שנת תש"נ. בספר הגדוש, המקיף את התקופה בין ר"ח כסלו לכ"ב שבט תש"נ, ניתן למצוא הנחות (בלתי-מוגה) מהתוועדויות ושיחות קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כפי שנערכו מחדש עם הוספות רבות שטרם ראו אור מעולם • לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500
למען ילמדו 300