בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • ההוראה של הרבי לתמימים כיצד לעסוק במבצע תפילין

    במלאות יובל שנים למבצע תפילין, אנו מפרמים קטע משיחתו של הרבי לתמימים שחזרו לארץ הקודש בחדרו הקדוש ביום כ"ז ניסן תש"ל, בה אפשר לראות איך שהרבי התייחס לאופן שבו תמימים צריכים לעסוק במבצע תפילין • לשיחת הקודש

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300