אגודה ירושלים
  • האם ניתן לדעת מתי תתרחש רעידת אדמה?

    בעקבות רצף רעידות האדמה שהורגשו בימים האחרונים בארץ הקודש, אנו מפרסמים מענה בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ, בתשובה לא' שכתב כי שמע שבתוך זמן קצר עלולה להיות ח"ו רעידת אדמה בצפת עיה"ק, ושאל האם לעזוב את העיר • למענה הרבי

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339