חיפה 1290
  • האם ניתן לדעת מתי תתרחש רעידת אדמה?

    אמש רעדה האדמה באזור אירן-עיראק והרעד הורגש אף בארץ הקודש. בקשר עם כך אנו מפרסמים מענה בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ, בתשובה לא' שכתב כי שמע שבתוך זמן קצר עלולה להיות ח"ו רעידת אדמה בצפת עיה"ק, ושאל האם לעזוב את העיר • למענה הרבי

i
אור יהודה 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300