בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • האם ניתן לדעת מתי תתרחש רעידת אדמה?

    אמש רעדה האדמה באזור אירן-עיראק והרעד הורגש אף בארץ הקודש. בקשר עם כך אנו מפרסמים מענה בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ, בתשובה לא' שכתב כי שמע שבתוך זמן קצר עלולה להיות ח"ו רעידת אדמה בצפת עיה"ק, ושאל האם לעזוב את העיר • למענה הרבי

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו