hope 1290
  • דברי משיח תש"נ חלק א' • סקירה מיוחדת

    בימים אלו רואה אור כרך חדש מסדרת "דברי משיח" (ספר התשיעי בסדרה), והוא החלק הראשון מדברי תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת ה'תש"נ – "הי' תהא שנת ניסים" • ע"פ בקשת רבים, מגיש "המכון להפצת תורתו של משיח" סקירה קצרה מהייחודיות של הכרך החדש • סקירה מיוחדת

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי