בית משיח 1290
  • גליון מיוחד: להתקשר באילנא דחיי

    לרגל י' שבט, הוציא לאור ועד חיילי בית דוד קובץ מיוחד, ובו: "לב שנה ללב כל קהל ישראל" – קטע משיחת קודש של כ"ק אד"ש מה"מ במלאות 32 שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, "אַ בעל שם'סקע מאמר" – סקירה מיוחדת המקיפה ומתארת את אחד ממושגי היסוד בדור השביעי,  "יו"ד שבט תשל"ח" – יומן חי ואותנטי • להורדת הקובץ

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300