• גליון 'מדקדקים' על שיחות ש"פ במדבר וחג השבועות

    לרגל שבת פרשת מדבר וחג השבועות, אנו מפרסמים את גליון 'מדקדקים' ה-29 שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחות ה'דבר מלכות' השבועיות – ש"פ במדבר וחג־השבועות תנש"א. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול • להורדה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300