הצלה 1290
  • גיליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ תולדות תשנ"ב • להורדה

    גליון 'מדקדקים' מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחת ש"פ תולדות תשנ"ב, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול: 'דברי הרב' – קטע משיחה-התוועדות – בלתי מוגה – בקשר לדבר מלכות. 'נזכרים ונעשים' – יומן מאירועי אמירת השיחה, שיעורר את החיות וה'שטורעם' בעניני משיח כבתקופת אמירת השיחות. 'לחיות' – שיח רבנים ומשפיעים ועוד • להורדת הגליון

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי