• "בקשה נפשית": חסידי חב"ד ברחבי תבל מתאחדים

    רבבות חסידים יתאחדו בשבת הקרובה ברחבי העולם כולו, לקיים את הוראתו של הרבי בהתוועדויות של אחדות לקראת חג השבועות • בפרשת בחוקותי התשמ"ו אמר הרבי מלך המשיח "ביום השבת הבעל"ט, ש"ק פ' במדבר מבה"ח וער"ח סיון, בעלות המנחה… יתאספו בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים נשים וטף, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", "שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים" • לצילום השיחה המיוחדת

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
גיל ברק 300
זאב קרומבי