• בדרכי החינוך: הדרכה על פי תורת רבותינו נשיאינו

    חדר 'בית חינוך ליובאוויטש' כפר חב"ד מוציא לאור עלון להטמעת השיטה החינוכית המיוחדת המיוסדת על דרכי החינוך מרבותינו נשיאנו בכלל ושיטת החינוך של הרבי מלך המשיח שליט"א.  בעלון נפרסת השיטה החינוכית איתה ניתן לחנך את הילדים לחיות משיח ולהיות מוכנים ולהכין אחרים לקבלת פני משיח צדקנו באופן שהחינוך הזה יתקבל בשכלם והבנתם של הילדים • לקריאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300