hope 1290
  • רב קהילת ברסלב בצפת הרב קעניג ע"ה

    אבל כבד בכל שדרות חסידות ברסלב בארץ ובעולם, עם הגעת הבשורה המרה על הסתלקותו של הרב אלעזר מרדכי קעניג ע"ה, רב קהילת ברסלב בצפת ומגדולי מנהיגי החסידות בגיל 73. היה בידידות גדולה עם רבני וקהילת חב"ד בצפת • לכתבה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי