• קראון הייטס: הרב שלום דובער לויטין ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתו של ר' שלום דובער לויטין ע"ה מחשובי אנ"ש דקראון הייטס (נכדו של המשפיע המפורסם ר' שמואל לויטין ע"ה) • בשנים האחרונות התייסר במחלה הידועה ל"ע • פרטים אודות מסע ההלוויה יבואו בהמשך • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300