• טרגדיה בקראון הייטס: הרב יונה אבצן ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתו הפתאומית, של הרב יונה אבצן ע"ה, מנהל 'ועד שיחות באנגלית', בגיל 62 בלבד • זכה לפרסם מאות ספרי חסידות של כ"ק אד"ש מה"מ באנגלית • היה חתנו של איש מסירות הנפש הרב אהרן חזן ע"ה • הלוויתו תתקיים מחר בקראון הייטס • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300