• קראון הייטס: ר' שמואל יעקב פינק ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתו הרב שמואל יעקב פינק ע"ה, בגיל 63. הותיר אחריו את רעייתו, וצאצאים רבים • היה בעל צדקה וחסד, ותמך רבות במוסדות חב"ד ובשלוחי הרבי מלך המשיח ברחבי העולם • מסע ההלוויה ייצא בשעה 2 מבית הלוויות בבורו פארק ויעבור בחזית בית חיינו בשעה 3 אחר הצהריים • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300