מצות אנ"ש 1290
  • כפר חב"ד: הגב' רבקה קיי ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתה של הגברת רבקה קיי ע"ה (אלמנת ד"ר אברהם מרדכי (אלן) קיי ע"ה), בשיבה טובה • הותירה אחריה צאצאים רבים מקושרים בלו"נ לכ"ק אד"ש מלך המשיח. בניה: הרב דניאל קיי (סידני אוסטרליה), ר' ברוך קיי (קראון הייטס), ר' אליהו קיי (צפת), בנותיה: הגב' דבי (ניו-יורק), הגב' יוכבד גורן (כפר חב"ד), הגב' ליבי ע"ה שיפמן (צפת) • ההלוויה תצא מביתה בשכונת הרכבת בשעות הבוקר. יושבים שבעה בביתה שבשכונת הרכבת • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן