מלכות 1290
  • ברקת: הגב' גמר מעטוף ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של הגב' גמר מעטוף ע"ה מברקת, אמו של הרב סעדיה מעטוף, רב המושב. המנוחה הותירה אחריה את אחיה יוסף רם ואת שני בניה הרב יוסף מעטוף והרב סעדיה מעטוף. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300