מלכות 1290
  • בני ברק: הרב מאיר אופן ע"ה

    בצער רב התקבלה כעת הידיעה על פטירתו של הרב מאיר אופן ע"ה. בנו הרב שאול אופן, מאנ"ש באלעד, מכהן כרב חיל המודיעין בצה"ל. הלווייתו תצא היום 14:30 מ'שמגר' להר הזיתים. המשפחה תשב 'שבעה' בבית המנוח רח' יגאל אלון 25, בני ברק • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לפרטים נוספים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300