בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • ויהי בשלושים שנה: יום הבהיר ה' טבת – דידן נצח!

    אנ"ש חסידי חב"ד ברחבי תבל מציינים את יום הבהיר ה' טבת, שלושים שנה לדידן – דהספרים – נצח, תשמ"ז-תשע"ז. כפי הוראות הרבי מלך המשיח יצויין היום בלימוד בספרים ובקניית ספרים, וכמובן בהתוועדויות חסידים לרוב. הערב תתקיים ההתוועדות המרכזית באה"ק ומחר ההתוועדות המרכזית בבית חיינו – 770.

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו