hope 1290
  • זכרון להולכים: משה ארנס עם הקטר החב"די

    בעקבות פטירתו של השר לשעבר מר משה ארנס ע"ה, אחד הגולשים שיגר למערכת חב"ד אינפו תמונה של ארנס יחד עם הקטר החב"די ר' שלמה מיידנציק ע"ה, במסגרת הפעילות העניפה של משפחה מיידנצ'יק עם שרים וחברי כנסת ישראל.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי