בית משיח 1290
  • הרבי מאזין לתקיעת שופר בחודש אלול

    לרגל ימי חודש אלול, אנו מפרסמים שתי תמונות, בהן נראה הרבי מלך המשיח כשהוא מאזין לתקיעת שופר אחרי תפילת שחרית בזאל הקטן • לתמונה נוספת

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300