• היו ימים

    בהמשך להחלטת הועד לכתיבת ס"ת של ילדי ישראל לסיים הס"ת השביעי עד י"א ניסן שנה הבא, הגיע לידי מערכת חב"ד אינפו תמונה של אסיפת יסוד של הועד, ביום רביעי ח"י ניסן, ה'תשמ"א, לפני 38 שנה, ב"בית שז"ר" בכפר חב"ד, בה השתתפו: הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, ר' ישראל לייבוב ע"ה, ר' זוסיא וילימובסקי ע"ה, ר' משה סלונים ע"ה, ר' שלום־דובער וולף ע"ה, ויבלחט"א, מנהל הוועד הרב שמואל גרייזמאן, הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי • מזהים את הדמויות? שתפו אותנו

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו